زهره منصوریان

زهره منصوریان

استراتژی های نوآورانه برای حمل و نقل مرسولات درون شهری

در مناظر شهری شلوغ شهرهای مدرن، تحویل بسته ها همراه با فناوری به یک جنبه حیاتی از زندگی روزمره تبدیل شده است. از آنجایی که شهرنشینی شتاب می گیرد و تجارت الکترونیک به شکوفایی خود ادامه می دهد، تقاضا برای…