این کار با روش زیر امکان پذیر است

1- کارت به کارت به شماره کارت های 6219861037345674 یا 6219861045009395 و با اضافه کردن کد نمایندگی به انتهای مبلغ ، که در نتیجه کیف پول شما به اندازه مبلغ واریزی شارژ می شود.

 کارت به کارت

1-چنانچه شما دارای دسترسی نماینده باشید، یک کد خودکار به شما نمایش داده می شود که می توانید آنرا پس از ورود به سایت در بخش حساب من مشاهده نمایید. لذا در ابتدا با انتخاب دکمه ورود، وارد سایت شوید

2-نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید.

3-پس از ورود در پایین صفحه به حساب من وارد شوید.

4-در بخش پیشخوان حساب من کد نمایندگی شما قابل مشاهده است که برای این نماینده، به طور مثال عدد 17 می باشد.

5-حال کافیست فقط در زمان کارت به کارت دو عددآخر مبلغ واریز 17 باشد ،که این عدد به صورت اتو ماتیک به حساب ما شارژ خواهد شد. مثلا اگر بنا داریم 100،000 ریال حساب کیف پول خود راشارژ کنیم به جای آن عدد 100،017 ریال شارژ می کنیم و کیف پول ما به همان میزان 100،017 ریال شارژ خواهد شد. به تصویر زیر که کیف پول نماینده را نشان می دهد توجه نمایید.

توجه نمایید که شماره کارت های 6219861037345674 و 6219861045009395 هر دو به نام بهرنگ عقیلی نسب می باشد.

 


 

مجله خبری پست بار