مرور برچسب

ربات پستچی

تکنولوژی های جدید در مرحله توزیع مرسولات پستی (Last Mile Delivery)

تکنولوژی های جدید در مرحله توزیع مرسولات پستی (Last Mile Delivery) اثر آمازون (Amazon effect) منجر به شکل گیری روند جدیدی در فرآیند تحویل زنجیره تامین شده است. در حال حاضر، اکثر مصرف کنندگان در خوشبینانه ترین حالت، حداکثر ظرف دو روز
مجله خبری پست بار