مرور برچسب

خرید با خیال راحت

امن ترین راه حل برای خرید و فروش در فروشگاه اینترنتی

امن ترین راه حل برای خرید و فروش در فروشگاه اینترنتی! امروزه چه تعداد از خریدهای خود را به صورتی آنلاین یا اینترنتی انجام می دهید؟ آیا مثل گذشته فرصت رفتن به خرید به صورت حضوری در خیابان های شلوغ شهر را دارید؟ آمار در چند سال اخیر

سابکس – مدیریت اطلاعات مشتریان

سابکس - پست شبکه های اجتماعی خدمت پستی ویژه پستکس به فروشگاه های شبکه های اجتماعی با توجه به گسترش دسترسی افراد به اینترنت و بخصوص پلتفرم اینستاگرام ، تعداد فروشگاه های اینترنتی در حال افزایش است و خرید های اینترنتی در بین مردم همه گیر
مجله خبری پست بار