برچسب حمل و نقل

آشنایی با فرآیندهای عملیاتی در شرکت‌های پستی

فرآیندهای عملیاتی در شرکت‌های پستی نقش اساسی در بهبود کارایی و افزایش رضایت مشتریان ایفا می‌کنند. این فرآیندها شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها مانند دریافت، دسته‌بندی، پردازش، حمل و نقل و تحویل مرسوله‌ها می‌شود که هر کدام با استفاده از فناوری‌های…

مفهوم لجستیک 3PL، در زنجیره ارزش

لجستیک 3PL

لجستیک 3PL مفهومی مهم است در صنعت لجستیک. هنگامی که یک شرکت یا یک کسب و کار، زیرساخت، منابع و سرمایه کافی را به منظور انجام تمامی فرآیندهای عملیاتی خود در اختیار ندارد، لاجرم به دنبال جذب سرمایه و منابع…