مرور برچسب

توسعه پستی

تاثیر توسعه خدمات پستی جهان بر توسعه اقتصادی

تاثیر توسعه خدمات پستی جهان بر توسعه اقتصادی آینده و چشم انداز شگرفی در راستای خدمات پستی پیش روی ماست. با پیشرفت همه جانبه در جهان و توسعه اقتصاد، مسیر رشد جهان پستی خیلی سریع درحال طی شدن است. از دید تخصصی تر در این باره، به
مجله خبری پست بار