برچسب انبارداری

مفهوم لجستیک 3PL، در زنجیره ارزش

لجستیک 3PL

لجستیک 3PL مفهومی مهم است در صنعت لجستیک. هنگامی که یک شرکت یا یک کسب و کار، زیرساخت، منابع و سرمایه کافی را به منظور انجام تمامی فرآیندهای عملیاتی خود در اختیار ندارد، لاجرم به دنبال جذب سرمایه و منابع…