آمار روزانه کرونا

1 327

آمار روزانه کرونا و داده های موجود در این صفحه بصورت منظم و روزانه از وب سایت بهداشت جهانی بروزرسانی می گردد.

لطفا توجه فرمایید که آمارهای پویای (نمودارها و جداول مشکی رنگ) قرار گرفته در این صفحه بصورت خودکار در ساعت GMT 0:00 صفر گرینویچ بروزرسانی می گردند(ساعت 3:30 به وقت ایران) و آمارهای تصویری قرارگرفته در ادامه ، بصورت روزانه توسط مجله خبری پست بار بروزرسانی می گردد.

لطفا تا پایان اعلام شرایط شیوع این ویروس در خانه بمانید و امور خود را حتی المقدور بصورت غیر حضوری انجام فرمایید.

خلاصه آمار روزانه کرونا جهانی تا امروز

آمار ویروس کرونا
Covid-19
Iran جهانی
+2,269 (روز گذشته)
169,425
موارد قطعی
0
+75 (روز گذشته)
8,209
مرگ و میر
0
77.93%
132,038
بهبود یافتگان
0
17.22%
29,178
بیماران
+101,243 (روز گذشته)
6,941,564
موارد قطعی
0
+3,416 (روز گذشته)
400,862
مرگ و میر
0
49%
3,401,097
بهبود یافتگان
0
45.23%
3,139,605
بیماران

نقشه جهانی کشورهای درگیر با این ویروس


جدول آمار روزانه کرونا دقیق درگیری کشورها به ترتیب از زیاد به کم

کل دنیا
 • Country
  موارد قطعی
  مرگ و میرها
  بهبود یافتگان
 • United States
  1,982,210
  111,961
  746,547
 • Brazil
  658,434
  35,443
  302,084
 • Russia
  458,689
  5,725
  221,388
 • Spain
  288,390
  27,135
 • United Kingdom
  284,868
  40,465
 • India
  246,622
  6,946
  118,695
 • Italy
  234,801
  33,846
  165,078
 • Peru
  191,758
  5,301
  82,731
 • Germany
  185,671
  8,769
  168,900
 • Iran
  169,425
  8,209
  132,038
 • Turkey
  169,218
  4,669
  135,322
 • France
  153,634
  29,142
  70,806
 • Chile
  127,745
  1,541
  95,631
 • Mexico
  110,026
  13,170
  78,590
 • Saudi Arabia
  98,869
  676
  71,791
 • Canada
  95,016
  7,773
  53,582
 • Pakistan
  93,983
  1,935
  32,581
 • China
  83,030
  4,634
  78,329
 • Qatar
  67,195
  51
  42,527
 • Bangladesh
  63,026
  846
  13,325
 • Belgium
  59,072
  9,580
  16,190
 • Belarus
  47,751
  263
  23,015
 • Netherlands
  47,335
  6,011
 • South Africa
  45,973
  952
  24,258
 • Sweden
  43,887
  4,656
 • Ecuador
  41,575
  3,534
  20,568
 • United Arab Emirates
  38,268
  275
  21,061
 • Singapore
  37,527
  25
  24,559
 • Colombia
  36,635
  1,145
  13,638
 • Portugal
  34,351
  1,474
  20,807
 • Egypt
  32,612
  1,198
  8,538
 • Kuwait
  31,131
  254
  19,282
 • Switzerland
  30,956
  1,921
  28,700
 • Indonesia
  30,514
  1,801
  9,907
 • Ukraine
  26,514
  777
  11,812
 • Poland
  25,986
  1,153
  12,641
 • Ireland
  25,183
  1,678
  22,698
 • Philippines
  21,340
  994
  4,441
 • Argentina
  21,037
  642
  6,180
 • Romania
  20,290
  1,322
  14,419
 • Afghanistan
  19,551
  327
  1,830
 • Dominican Republic
  19,195
  536
  11,919
 • Israel
  17,752
  295
  15,042
 • Japan
  17,064
  907
  14,972
 • Austria
  16,898
  672
  15,789
 • Oman
  16,016
  72
  3,451
 • Panama
  15,463
  370
  9,719
 • Bahrain
  14,383
  24
  9,056
 • Bolivia
  12,728
  427
  1,739
 • Kazakhstan
  12,511
  53
  7,135
 • Armenia
  12,364
  190
  3,720
 • Denmark
  11,924
  587
  10,721
 • Nigeria
  11,844
  333
  3,696
 • Serbia
  11,741
  248
  11,056
 • South Korea
  11,719
  273
  10,531
 • Iraq
  11,098
  318
  4,904
 • Algeria
  10,050
  698
  6,631
 • Czechia
  9,546
  327
  6,884
 • Moldova
  9,511
  331
  5,450
 • Ghana
  9,462
  44
  3,547
 • Norway
  8,531
  238
  8,138
 • Malaysia
  8,303
  117
  6,635
 • Morocco
  8,151
  208
  7,315
 • Cameroon
  7,599
  212
  4,587
 • Australia
  7,255
  102
  6,690
 • Azerbaijan
  7,239
  84
  4,024
 • Finland
  6,964
  322
  5,800
 • Guatemala
  6,485
  216
  1,053
 • Honduras
  5,971
  248
  677
 • Sudan
  5,865
  347
  1,924
 • Tajikistan
  4,453
  48
  2,583
 • Senegal
  4,249
  47
  2,512
 • Djibouti
  4,169
  26
  1,815
 • Guinea
  4,117
  23
  2,857
 • Uzbekistan
  4,064
  17
  3,268
 • Luxembourg
  4,035
  110
  3,888
 • Hungary
  3,990
  545
  2,279
 • Congo - Kinshasa
  3,878
  82
  537
 • Côte d’Ivoire
  3,557
  36
  1,750
 • Nepal
  3,235
  13
  365
 • Thailand
  3,104
  58
  2,971
 • Gabon
  3,101
  21
  833
 • Greece
  2,980
  180
  1,374
 • El Salvador
  2,934
  53
  1,281
 • Haiti
  2,924
  50
  24
 • North Macedonia
  2,915
  151
  1,640
 • Bulgaria
  2,668
  160
  1,528
 • Bosnia & Herzegovina
  2,606
  159
  1,968
 • Kenya
  2,600
  83
  706
 • Somalia
  2,289
  82
  431
 • Croatia
  2,247
  104
  2,121
 • Cuba
  2,173
  83
  1,855
 • Venezuela
  2,145
  20
  334
 • Mayotte
  2,079
  25
  1,523
 • Kyrgyzstan
  1,974
  22
  1,360
 • Ethiopia
  1,934
  20
  281
 • Estonia
  1,931
  69
  1,675
 • Maldives
  1,901
  8
  763
 • Sri Lanka
  1,814
  11
  891
 • Iceland
  1,806
  10
  1,794
 • Lithuania
  1,705
  71
  1,321
 • Central African Republic
  1,570
  5
  37
 • Slovakia
  1,528
  28
  1,379
 • Mali
  1,523
  90
  845
 • New Zealand
  1,504
  22
  1,481
 • Slovenia
  1,484
  109
  1,359
 • Guinea-Bissau
  1,368
  12
  153
 • Lebanon
  1,320
  29
  768
 • Equatorial Guinea
  1,306
  12
  200
 • Costa Rica
  1,263
  10
  701
 • Albania
  1,232
  34
  925
 • Nicaragua
  1,118
  46
  370
 • Hong Kong SAR China
  1,106
  4
  1,048
 • Paraguay
  1,090
  11
  532
 • Zambia
  1,089
  7
  912
 • Tunisia
  1,087
  49
  977
 • Latvia
  1,086
  25
  781
 • Madagascar
  1,026
  8
  212
 • South Sudan
  994
  10
  6
 • Niger
  966
  65
  863
 • Cyprus
  960
  18
  807
 • Mauritania
  947
  49
  104
 • Sierra Leone
  946
  48
  600
 • Burkina Faso
  888
  53
  760
 • Andorra
  852
  51
  741
 • Chad
  836
  69
  672
 • Uruguay
  834
  23
  721
 • Georgia
  808
  13
  663
 • Jordan
  795
  9
  586
 • Diamond Princess
  712
  13
  651
 • San Marino
  680
  42
  428
 • French Guiana
  639
  1
  348
 • Congo - Brazzaville
  635
  20
  182
 • Malta
  627
  9
  596
 • Jamaica
  595
  10
  385
 • Uganda
  593
  0
  82
 • Jersey
  563
  46
  512
 • Cape Verde
  542
  5
  240
 • Tanzania
  509
  21
  183
 • São Tomé & Príncipe
  499
  12
  68
 • Togo
  487
  13
  240
 • Yemen
  482
  111
  23
 • Réunion
  480
  1
  411
 • Palestinian Territories
  464
  3
  400
 • Taiwan
  443
  7
  429
 • Rwanda
  431
  2
  283
 • Malawi
  409
  4
  55
 • Mozambique
  409
  2
  126
 • Liberia
  345
  30
  185
 • Mauritius
  337
  10
  324
 • Isle of Man
  336
  24
  312
 • Vietnam
  329
  0
  307
 • Montenegro
  324
  9
  315
 • Eswatini
  322
  3
  224
 • Zimbabwe
  265
  4
  33
 • Benin
  261
  3
  151
 • Myanmar (Burma)
  240
  6
  156
 • Libya
  239
  5
  52
 • Martinique
  202
  14
  98
 • Mongolia
  193
  0
  71
 • Faroe Islands
  187
  0
  187
 • Gibraltar
  175
  0
  155
 • Cayman Islands
  164
  1
  93
 • Guadeloupe
  164
  14
  144
 • Guyana
  153
  12
  77
 • Bermuda
  141
  9
  114
 • Brunei
  141
  2
  138
 • Comoros
  141
  2
  67
 • Cambodia
  125
  0
  123
 • Syria
  125
  6
  58
 • Trinidad & Tobago
  117
  8
  108
 • Bahamas
  103
  11
  62
 • Aruba
  101
  3
  98
 • Monaco
  99
  4
  93
 • Suriname
  98
  1
  9
 • Barbados
  92
  7
  81
 • Angola
  88
  4
  24
 • Liechtenstein
  82
  1
  55
 • Sint Maarten
  77
  15
  61
 • Burundi
  63
  1
  33
 • French Polynesia
  60
  0
  60
 • Bhutan
  48
  0
  11
 • Macao SAR China
  45
  0
  45
 • St. Martin
  41
  3
  33
 • Botswana
  40
  1
  23
 • Eritrea
  39
  0
  39
 • Namibia
  29
  0
  16
 • Antigua & Barbuda
  26
  3
  20
 • Gambia
  26
  1
  21
 • St. Vincent & Grenadines
  26
  0
  15
 • Timor-Leste
  24
  0
  24
 • Grenada
  23
  0
  22
 • Curaçao
  21
  1
  15
 • New Caledonia
  20
  0
  18
 • Belize
  19
  2
  16
 • Laos
  19
  0
  18
 • St. Lucia
  19
  0
  18
 • Dominica
  18
  0
  16
 • Fiji
  18
  0
  18
 • St. Kitts & Nevis
  15
  0
  15
 • Falkland Islands
  13
  0
  13
 • Greenland
  13
  0
  13
 • Vatican City
  12
  0
  12
 • Turks & Caicos Islands
  12
  1
  11
 • Montserrat
  11
  1
  10
 • Seychelles
  11
  0
  11
 • MS Zaandam
  9
  2
 • Western Sahara
  9
  1
  6
 • British Virgin Islands
  8
  1
  7
 • Papua New Guinea
  8
  0
  8
 • Caribbean Netherlands
  7
  0
  7
 • St. Barthélemy
  6
  0
  6
 • Lesotho
  4
  0
  2
 • Anguilla
  3
  0
  3
 • St. Pierre & Miquelon
  1
  0
  1
مجموع
6,941,564
400,862
3,401,097

جدول آمار روزانه کرونا با جزئیات بر اساس میزان مبتلایان ، بهبود یافتگان و مرگ و میرهای کلی و 24 ساعت گذشته هر کشور

کشور موارد قطعی روز گذشته مرگ و میرها روز گذشته % بهبود یافتگان % بیماران Tests
United States 1,982,210 16,502 111,961 571 5.6% 746,547 37.7% 1,123,702 20,606,895
Brazil 658,434 12,428 35,443 396 5.4% 302,084 45.9% 320,907 999,836
Russia 458,689 8,855 5,725 197 1.2% 221,388 48.3% 231,576 12,388,968
Spain 288,390 332 27,135 1 9.4% 261,255 4,063,843
United Kingdom 284,868 1,557 40,465 204 14.2% 244,403 5,438,712
India 246,622 10,438 6,946 297 2.8% 118,695 48.1% 120,981 4,524,317
Italy 234,801 270 33,846 72 14.4% 165,078 70.3% 35,877 4,187,057
Peru 191,758 4,358 5,301 139 2.8% 82,731 43.1% 103,726 1,173,003
Germany 185,671 257 8,769 6 4.7% 168,900 91% 8,002 4,348,880
Iran 169,425 2,269 8,209 75 4.8% 132,038 77.9% 29,178 1,040,289
Turkey 169,218 878 4,669 21 2.8% 135,322 80% 29,227 2,303,258
France 153,634 579 29,142 31 19% 70,806 46.1% 53,686 1,384,633
Chile 127,745 5,246 1,541 93 1.2% 95,631 74.9% 30,573 687,510
Mexico 110,026 4,346 13,170 625 12% 78,590 71.4% 18,266 324,897
Saudi Arabia 98,869 3,121 676 34 0.7% 71,791 72.6% 26,402 933,201
Canada 95,016 681 7,773 70 8.2% 53,582 56.4% 33,661 1,830,498
Pakistan 93,983 4,734 1,935 97 2.1% 32,581 34.7% 59,467 660,508
China 83,030 3 4,634 0 5.6% 78,329 94.3% 67
Qatar 67,195 1,700 51 2 0.1% 42,527 63.3% 24,617 251,391
Bangladesh 63,026 2,635 846 35 1.3% 13,325 21.1% 48,855 384,851
Belgium 59,072 165 9,580 14 16.2% 16,190 27.4% 33,302 923,820
Belarus 47,751 883 263 4 0.6% 23,015 48.2% 24,473 609,671
Netherlands 47,335 183 6,011 6 12.7% 41,324 388,113
South Africa 45,973 2,539 952 44 2.1% 24,258 52.8% 20,763 891,668
Sweden 43,887 114 4,656 17 10.6% 39,231 275,500
Ecuador 41,575 0 3,534 0 8.5% 20,568 49.5% 17,473 120,845
United Arab Emirates 38,268 626 275 1 0.7% 21,061 55% 16,932 2,500,000
Singapore 37,527 344 25 1 0.1% 24,559 65.4% 12,943 408,495
Colombia 36,635 0 1,145 0 3.1% 13,638 37.2% 21,852 386,938
Portugal 34,351 382 1,474 9 4.3% 20,807 60.6% 12,070 873,998
Egypt 32,612 1,497 1,198 32 3.7% 8,538 26.2% 22,876 135,000
Kuwait 31,131 487 254 10 0.8% 19,282 61.9% 11,595 311,624
Switzerland 30,956 20 1,921 0 6.2% 28,700 92.7% 335 419,980
Indonesia 30,514 993 1,801 31 5.9% 9,907 32.5% 18,806 394,068
Ukraine 26,514 550 777 15 2.9% 11,812 44.6% 13,925 414,542
Poland 25,986 576 1,153 16 4.4% 12,641 48.6% 12,192 1,038,281
Ireland 25,183 20 1,678 8 6.7% 22,698 90.1% 807 348,416
Philippines 21,340 714 994 7 4.7% 4,441 20.8% 15,905 420,114
Argentina 21,037 0 642 10 3.1% 6,180 29.4% 14,215 189,278
Romania 20,290 187 1,322 6 6.5% 14,419 71.1% 4,549 496,408
Afghanistan 19,551 582 327 18 1.7% 1,830 9.4% 17,394 45,900
Dominican Republic 19,195 487 536 11 2.8% 11,919 62.1% 6,740 90,141
Israel 17,752 190 295 4 1.7% 15,042 84.7% 2,415 637,863
Japan 17,064 0 907 0 5.3% 14,972 87.7% 1,185 307,462
Austria 16,898 55 672 0 4% 15,789 93.4% 437 485,912
Oman 16,016 930 72 0 0.4% 3,451 21.5% 12,493 105,772
Panama 15,463 0 370 0 2.4% 9,719 62.9% 5,374 72,697
Bahrain 14,383 548 24 2 0.2% 9,056 63% 5,303 361,376
Bolivia 12,728 483 427 12 3.4% 1,739 13.7% 10,562 28,239
Kazakhstan 12,511 199 53 1 0.4% 7,135 57% 5,323 915,904
Armenia 12,364 547 190 7 1.5% 3,720 30.1% 8,454 66,674
Denmark 11,924 49 587 1 4.9% 10,721 89.9% 616 696,334
Nigeria 11,844 0 333 0 2.8% 3,696 31.2% 7,815 73,064
Serbia 11,741 74 248 1 2.1% 11,056 94.2% 437 269,185
South Korea 11,719 51 273 0 2.3% 10,531 89.9% 915 1,005,305
Iraq 11,098 1,252 318 33 2.9% 4,904 44.2% 5,876 294,444
Algeria 10,050 115 698 8 6.9% 6,631 66% 2,721
Czechia 9,546 17 327 0 3.4% 6,884 72.1% 2,335 468,375
Moldova 9,511 264 331 8 3.5% 5,450 57.3% 3,730 58,521
Ghana 9,462 294 44 2 0.5% 3,547 37.5% 5,871 226,741
Norway 8,531 9 238 0 2.8% 8,138 95.4% 155 257,303
Malaysia 8,303 37 117 1 1.4% 6,635 79.9% 1,551 560,738
Morocco 8,151 80 208 0 2.6% 7,315 89.7% 628 289,457
Cameroon 7,599 207 212 7 2.8% 4,587 60.4% 2,800
Australia 7,255 4 102 0 1.4% 6,690 92.2% 463 1,603,027
Azerbaijan 7,239 379 84 2 1.2% 4,024 55.6% 3,131 328,385
Finland 6,964 23 322 0 4.6% 5,800 83.3% 842 200,500
Guatemala 6,485 331 216 58 3.3% 1,053 16.2% 5,216 31,427
Honduras 5,971 91 248 5 4.2% 677 11.3% 5,046 14,790
Sudan 5,865 0 347 0 5.9% 1,924 32.8% 3,594 401
Tajikistan 4,453 83 48 0 1.1% 2,583 58% 1,822
Senegal 4,249 94 47 2 1.1% 2,512 59.1% 1,690 49,180
Djibouti 4,169 46 26 0 0.6% 1,815 43.5% 2,328 35,165
Guinea 4,117 57 23 0 0.6% 2,857 69.4% 1,237 14,407
Uzbekistan 4,064 57 17 1 0.4% 3,268 80.4% 779 748,555
Luxembourg 4,035 3 110 0 2.7% 3,888 96.4% 37 84,934
Hungary 3,990 20 545 3 13.7% 2,279 57.1% 1,166 206,853
Congo - Kinshasa 3,878 114 82 1 2.1% 537 13.8% 3,259
Côte d’Ivoire 3,557 126 36 0 1% 1,750 49.2% 1,771 30,612
Nepal 3,235 323 13 2 0.4% 365 11.3% 2,857 229,912
Thailand 3,104 2 58 0 1.9% 2,971 95.7% 75 420,529
Gabon 3,101 0 21 0 0.7% 833 26.9% 2,247 16,730
Greece 2,980 13 180 0 6% 1,374 46.1% 1,426 193,929
El Salvador 2,934 85 53 0 1.8% 1,281 43.7% 1,600 104,060
Haiti 2,924 184 50 0 1.7% 24 0.8% 2,850 6,626
North Macedonia 2,915 125 151 2 5.2% 1,640 56.3% 1,124 35,471
Bulgaria 2,668 41 160 1 6% 1,528 57.3% 980 89,086
Bosnia & Herzegovina 2,606 0 159 0 6.1% 1,968 75.5% 479 69,654
Kenya 2,600 126 83 4 3.2% 706 27.2% 1,811 94,507
Somalia 2,289 85 82 3 3.6% 431 18.8% 1,776
Croatia 2,247 0 104 1 4.6% 2,121 94.4% 22 68,514
Cuba 2,173 40 83 0 3.8% 1,855 85.4% 235 116,468
Venezuela 2,145 0 20 0 0.9% 334 15.6% 1,791 1,009,524
Mayotte 2,079 0 25 0 1.2% 1,523 73.3% 531 8,150
Kyrgyzstan 1,974 38 22 0 1.1% 1,360 68.9% 592 127,051
Ethiopia 1,934 129 20 1 1% 281 14.5% 1,633 136,868
Estonia 1,931 21 69 0 3.6% 1,675 86.7% 187 89,000
Maldives 1,901 18 8 1 0.4% 763 40.1% 1,130 28,940
Sri Lanka 1,814 13 11 0 0.6% 891 49.1% 912 73,996
Iceland 1,806 0 10 0 0.6% 1,794 99.3% 2 62,230
Lithuania 1,705 11 71 0 4.2% 1,321 77.5% 313 331,229
Central African Republic 1,570 119 5 1 0.3% 37 2.4% 1,528 15,881
Slovakia 1,528 2 28 0 1.8% 1,379 90.2% 121 188,235
Mali 1,523 38 90 3 5.9% 845 55.5% 588 3,483
New Zealand 1,504 0 22 0 1.5% 1,481 98.5% 1 291,194
Slovenia 1,484 5 109 0 7.3% 1,359 91.6% 16 84,244
Guinea-Bissau 1,368 0 12 0 0.9% 153 11.2% 1,203 1,500
Lebanon 1,320 8 29 1 2.2% 768 58.2% 523 93,907
Equatorial Guinea 1,306 0 12 0 0.9% 200 15.3% 1,094 8,268
Costa Rica 1,263 35 10 0 0.8% 701 55.5% 552 29,140
Albania 1,232 20 34 1 2.8% 925 75.1% 273 16,063
Nicaragua 1,118 0 46 0 4.1% 370 33.1% 702
Hong Kong SAR China 1,106 3 4 0 0.4% 1,048 94.8% 54 202,930
Paraguay 1,090 3 11 0 1% 532 48.8% 547 36,373
Zambia 1,089 0 7 0 0.6% 912 83.7% 170 28,236
Tunisia 1,087 0 49 0 4.5% 977 89.9% 61 54,653
Latvia 1,086 1 25 0 2.3% 781 71.9% 280 116,535
Madagascar 1,026 51 8 1 0.8% 212 20.7% 806 13,230
South Sudan 994 0 10 0 1% 6 0.6% 978 3,356
Niger 966 0 65 0 6.7% 863 89.3% 38 6,119
Cyprus 960 0 18 1 1.9% 807 84.1% 135 125,312
Mauritania 947 64 49 6 5.2% 104 11% 794 7,654
Sierra Leone 946 17 48 1 5.1% 600 63.4% 298
Burkina Faso 888 0 53 0 6% 760 85.6% 75
Andorra 852 0 51 0 6% 741 87% 60 3,750
Chad 836 0 69 1 8.3% 672 80.4% 95
Uruguay 834 0 23 0 2.8% 721 86.5% 90 47,433
Georgia 808 3 13 0 1.6% 663 82.1% 132 61,395
Jordan 795 11 9 0 1.1% 586 73.7% 200 217,905
Diamond Princess 712 0 13 0 1.8% 651 91.4% 48
San Marino 680 0 42 0 6.2% 428 62.9% 210 4,749
French Guiana 639 50 1 0 0.2% 348 54.5% 290
Congo - Brazzaville 635 0 20 0 3.1% 182 28.7% 433
Malta 627 2 9 0 1.4% 596 95.1% 22 74,469
Jamaica 595 4 10 0 1.7% 385 64.7% 200 13,993
Uganda 593 36 0 0 0% 82 13.8% 511 99,092
Jersey 563 2 46 0 8.2% 512 90.9% 5 10,255
Cape Verde 542 6 5 0 0.9% 240 44.3% 297 1,307
Tanzania 509 0 21 0 4.1% 183 36% 305
São Tomé & Príncipe 499 0 12 0 2.4% 68 13.6% 419 175
Togo 487 2 13 0 2.7% 240 49.3% 234 21,812
Yemen 482 13 111 0 23% 23 4.8% 348 120
Réunion 480 0 1 0 0.2% 411 85.6% 68 17,200
Palestinian Territories 464 0 3 0 0.6% 400 86.2% 61 44,876
Taiwan 443 0 7 0 1.6% 429 96.8% 7 73,225
Rwanda 431 11 2 0 0.5% 283 65.7% 146 75,013
Malawi 409 0 4 0 1% 55 13.4% 350 6,172
Mozambique 409 55 2 0 0.5% 126 30.8% 281 12,343
Liberia 345 11 30 0 8.7% 185 53.6% 130
Mauritius 337 0 10 0 3% 324 96.1% 3 131,516
Isle of Man 336 0 24 0 7.1% 312 92.9% 0 5,123
Vietnam 329 1 0 0 0% 307 93.3% 22 275,000
Montenegro 324 0 9 0 2.8% 315 97.2% 0 13,186
Eswatini 322 17 3 0 0.9% 224 69.6% 95 6,551
Zimbabwe 265 0 4 0 1.5% 33 12.5% 228 52,218
Benin 261 0 3 0 1.1% 151 57.9% 107 40,900
Myanmar (Burma) 240 4 6 0 2.5% 156 65% 78 33,587
Libya 239 0 5 0 2.1% 52 21.8% 182 8,840
Martinique 202 0 14 0 6.9% 98 48.5% 90
Mongolia 193 2 0 0 0% 71 36.8% 122 16,062
Faroe Islands 187 0 0 0 0% 187 100% 0 10,134
Gibraltar 175 1 0 0 0% 155 88.6% 20 8,908
Cayman Islands 164 0 1 0 0.6% 93 56.7% 70 13,947
Guadeloupe 164 0 14 0 8.5% 144 87.8% 6 4,975
Guyana 153 0 12 0 7.8% 77 50.3% 64 1,719
Bermuda 141 0 9 0 6.4% 114 80.9% 18 7,891
Brunei 141 0 2 0 1.4% 138 97.9% 1 20,619
Comoros 141 9 2 0 1.4% 67 47.5% 72
Cambodia 125 0 0 0 0% 123 98.4% 2 23,156
Syria 125 1 6 0 4.8% 58 46.4% 61
Trinidad & Tobago 117 0 8 0 6.8% 108 92.3% 1 3,325
Bahamas 103 1 11 0 10.7% 62 60.2% 30 2,194
Aruba 101 0 3 0 3% 98 97% 0 2,168
Monaco 99 0 4 0 4% 93 93.9% 2 16,200
Suriname 98 8 1 0 1% 9 9.2% 88 1,165
Barbados 92 0 7 0 7.6% 81 88% 4 5,870
Angola 88 2 4 0 4.5% 24 27.3% 60 10,000
Liechtenstein 82 0 1 0 1.2% 55 67.1% 26 900
Sint Maarten 77 0 15 0 19.5% 61 79.2% 1 470
Burundi 63 0 1 0 1.6% 33 52.4% 29 284
French Polynesia 60 0 0 0 0% 60 100% 0 4,040
Bhutan 48 0 0 0 0% 11 22.9% 37 19,004
Macao SAR China 45 0 0 0 0% 45 100% 0
St. Martin 41 0 3 0 7.3% 33 80.5% 5 614
Botswana 40 0 1 0 2.5% 23 57.5% 16 24,006
Eritrea 39 0 0 0 0% 39 100% 0
Namibia 29 4 0 0 0% 16 55.2% 13 4,588
Antigua & Barbuda 26 0 3 0 11.5% 20 76.9% 3 246
Gambia 26 0 1 0 3.8% 21 80.8% 4 1,907
St. Vincent & Grenadines 26 0 0 0 0% 15 57.7% 11 600
Timor-Leste 24 0 0 0 0% 24 100% 0 1,568
Grenada 23 0 0 0 0% 22 95.7% 1 3,516
Curaçao 21 0 1 0 4.8% 15 71.4% 5 985
New Caledonia 20 0 0 0 0% 18 90% 2 7,055
Belize 19 0 2 0 10.5% 16 84.2% 1 1,741
Laos 19 0 0 0 0% 18 94.7% 1 7,824
St. Lucia 19 0 0 0 0% 18 94.7% 1 1,204
Dominica 18 0 0 0 0% 16 88.9% 2 534
Fiji 18 0 0 0 0% 18 100% 0 2,431
St. Kitts & Nevis 15 0 0 0 0% 15 100% 0 403
Falkland Islands 13 0 0 0 0% 13 100% 0 535
Greenland 13 0 0 0 0% 13 100% 0 2,288
Vatican City 12 0 0 0 0% 12 100% 0
Turks & Caicos Islands 12 0 1 0 8.3% 11 91.7% 0 192
Montserrat 11 0 1 0 9.1% 10 90.9% 0 61
Seychelles 11 0 0 0 0% 11 100% 0
MS Zaandam 9 0 2 0 22.2% 7
Western Sahara 9 0 1 0 11.1% 6 66.7% 2
British Virgin Islands 8 0 1 0 12.5% 7 87.5% 0 167
Papua New Guinea 8 0 0 0 0% 8 100% 0 4,646
Caribbean Netherlands 7 0 0 0 0% 7 100% 0 424
St. Barthélemy 6 0 0 0 0% 6 100% 0 137
Lesotho 4 0 0 0 0% 2 50% 2 1,515
Anguilla 3 0 0 0 0% 3 100% 0 41
St. Pierre & Miquelon 1 0 0 0 0% 1 100% 0

نمودار جهانی سیر شیوع ویروس

نمودار جهانی شیوع ویروس

نمودار سیر شیوع ویروس در ایران

ایران

نمودار آمار روزانه کرونا موارد قطعی (براساس تعداد روزها از 10،000 مورد)

تعداد تجمعی موارد ، تعداد روزها از 10،000 مورد

نمودار آمار روزانه کرونا موارد مرگ و میر (براساس تعداد مرگ و میر از 100 مورد)

تعداد تجمعات مرگ و میر ، براساس تعداد روزهایی که از 100 کشته گذشته است

نمودار مجموع موارد (سطح جهانی)

این نمودار نشان دهنده مجموع آمار مرگ و میر و بیماران بهبود یافته یا مرخص شده (مجموع موارد با نتیجه قطعی) است.

نمودار خطی مجموع موارد با نتیجه قطعی مثبت

نمودار روزانه (سطح جهانی)

در تاریخ 3 آوریل ، دولت فرانسه 17827 مورد اضافی و 532 مرگ اضافی از خانه های سالمندان را که قبلاً گزارش نشده بود ، گزارش داد. در 2 آوریل ، 884 کشته اضافی گزارش شده بود.

در 12 فوریه ، چین 51152 مورد جدید جدید را به دلیل تغییر در نحوه تشخیص و گزارش موارد گزارش کرد.

نمودار میله ای روزانه موارد قطعی مثبت

نمودار روزانه مرگ و میرها

نمودار میله ای مجموع مرگ و میر بر حسب هزار نفر

نمودار مجموع موارد جدی و بحرانی

نمودار خطی مجموع موارد جدی و بحرانی بر حسب هزار نفر

نمودار مجموع مرگ و میرها

نمودار خطی مجموع مرگ و میر بر حسب هزار نفر

با پست بار در خانه بمانید و از کرونا در امان باشید

با ارائه اطلاعات خود در سامانه خود اظهاری و همچنین پر کردن پرسشنامه خود ارزیابی از سلامت خود و خانواده خود اطمینان حاصل فرمایید و به ارائه آمار روزانه کرونا دقیق توسط وزارت بهداشت کمک نمایید.

سایت:
www.postbar.ir
تلفن تماس:
09422020249

1 نظر
 1. طناز می گوید

  جالب و صریح بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!