شرایط اخذ نمایندگی پستکس

16

پیش نیاز های نمایندگی

دفتر کار حداقل 20 متر (مسکونی نباشد)

 خط تلفن ، آب و گاز و برق مستقل و بستر اینترنت مناسب

سرمایه لازم برای اداره شعبه

عدم همکاری همزمان  با شرکتهای رقیب

ضمانت معتبر

حداقل لیسانس و یا سابقه 10 ساله موثر در زمینه کسب و کار مرتبط

مدارک لازم

کپی شناسنامه برابر اصل

کپی کارت ملی برابر اصل

دو قطعه عکس 4×3

کپی مدرک تحصیلی برابر اصل

تضمین طبق قرارداد(100 میلیون)میباشد

گواهی عدم سوء پیشینه به نام شرکت معماران

قرارداد نمایندگی امضا شده و گواهی امضا

وظایف

بازاریابی

هماهنگی با پست برای جمع آوری

پیگیری تاخیر در جمع آوری ارسال و تحویل و غرامتهای شکستن و تاخیر

و جمع آوری احتمالی بارهایی که پست جمع نکرده است

تبلیغات منطقه ای

لینک دانلود قرارداد اخذ نمایندگی

نمونه سفته تکمیل شده

دریافت فایل کمیسیون ها 


لطفا مدارک تکمیلی را به ایمیل info@postex.ir ارسال نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.