مدارک و مراحل لازم برای پرداخت غرامت

0 814

مدارک لازم برای ارائه به شرکت بیمه برای پرداخت غرامت در صورت مفقودی مرسوله :

1-اعلام نام کالا و ارزش کالا به قیمت واقعی و مشخص نمودن (نو یا دست دوم بودن کالا بر اساس فاکتور فروش ) به صورت کتبی به پست بار و شرکت بیمه 

2-ارسال تصویر قبض رسید پستی مرتبط ، ممهور شده توسط پست مبدأ 

3-ارسال گزارش مفقودی توسط پست بار به شرکت بیمه

4-ارائه صورت جلسه اداره پست که به امضا مدیر منطقه پستی و مدیریت واحد مسئول (واحد توزیع)

5-ارائه گزارش کامل پرداخت غرامت و مکاتبات انجام شده در خصوص بار مفقودی بین پست بار و اداره پست

6-اعلام کتبی گزارش زمان و تاریخ تحویل بار از فرستنده و زمان تحویل به منطقه پستی

7-ارسال صورتجلسه پست مبنی بر مفقودی مرسوله که به امضاء مدیریت استان یا منطقه پستی مربوطه رسیده باشد .

8-ارائه رسید های پست مبنی بر تحویل و تحول مرسولات در واحد ها و مراکز پست (از مبدأ تا مقصد )

9-فرستنده باید کتباً اعلام نماید در صورت کتمان هویت کالا و یا ارزش اعلام شده کالا مسئول میباشد و شرکت بیمه  میتواند در این خصوص از پرداخت غرامت خسارت خود داری نماید .

پرداخت غرامت در سامانه پست بار

10-ارائه معرفی نامه از طرف پست بار به شرکت بیمه به عنوان نماینده برای پیگیری غرامت و تعیین تکلیف بار مفقود شده و دریافت غرامت از شرکت ملی پست طبق حق بیمه واریزی به شرکت ملی پست  و دستورالعمل غرامت پستی . 

تبصره1-10: درصورت پیدا شدن بار مفقودی و یا تعیین تکلیف مبلغ برای پرداخت غرامت مرسوله مفقودی  و یا مبلغ خسارت طبق حق بیمه واریزی به شرکت ملی پست  و دستورالعمل غرامت پستی  از طرف شرکت ملی پست ، باید به حساب تعیین شده از طرف شرکت بیمه کارافرین واریز و یا تحویل گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله خبری پست بار