فرایند فعال سازی و تمدید SSL در ویندوز سرور (نرم افزار winacme)

روند فعال کردن و تمدید  SSL در ویندوز سرور

در ابندا وارد نرم افزار win-acme  شده

در منو ظاهر شده گزینه هایی موجود است که برای ساخت گواهی می شود از کلمه ها N , M استفاده کرد

ساخت گواهی پیش فرض : N

ساخت گواهی کامل : M

بعد از وارد کردن کلمه مورد نیاز ، لیستی از دامنه های نیاز به فعال سازی ssl  نمایش داده می شود

با وارد کردن عدد قبل از وب سایت ها می توان آن ها را برای صادر شدن گواهینامه انتخاب کنیم

طبق تصویر بالا با انتخاب حروف مورد نیاز میتوانیم مراحل صدور گواهی را انجام داد و در نهایت با وارد کردن y شروع به ساخت گواهینامه می کنیم

در نهایت با موفقیت گواهینامه مورد نظر ساخته می شود

مجله خبری پست بار