تأمین مالی؛ نقشی حیاتی در تحول دیجیتال

نقشی حیاتی در تحول دیجیتال ؛تأمین مالی

تأمین مالی؛ نقشی حیاتی در تحول دیجیتال بر عهده داشته و مدلهای جدید درآمدیِ مبتنی بر ارزش یا ریسک اشتراکی را خلق مینماید. در ارائه نتایج ما شاهد افزایش جوابگویی و مسئولیت پذیری هستیم. همچنین ساختارهای جدید سرمایه ای با مدلهای کسب و کار موسوم به دارایی سبک نیز وجود دارند که علیرغم نیاز به سرمایه گذاری های کم میتوانند به نرخ های بالاتری در بازگشت سرمایه دست یابند. برخی از ویژگی های مورد نیاز برای کسب موفقیت عبارتند از:

 • سرعت، فوریت، چابکی
 • توسعه ی رهبری
 • نوآوری
 • مدیریت همکاری
 • تیزهوشی تجاری شم (اقتصادی)
 • توان ریسک پذیری

  و در یک کلام مجموع این موارد را میتوان برنامه ارکستراسیون نامید که شبیه یک سمفونی است. برنامه ارکستراسیون نقشی جدید به همراه دستهای جدید از قابلیت های مورد نیاز میباشد. مدلهایی اجرایی قدیمی در برخی از موارد دیگر آن قابلیت کافی را ندارد. مدل های اجرایی جدید نیز به دسته بسیار متنوع تری از قابلیت ها نیاز دارند:
 • مشاوره
 • نوآوری
 • فناوری
 • استعداد
 • مدیریت
 • تأمین مالی
  در پایان اینکه همکاری امری حیاتی است. به بیرون از مرزهای بنگاه اقتصادیتان نگریسته و تحول را بپذیرید. استراتژی هایی را بررسی کنید که فرض شان بر اینست که بنگاه اقتصادی فعلی قادر نیست خودش را با سرعت و تغییرات بازار هماهنگ کند. به یاد داشته باشید که تحول دیجیتال تماماً درباره ی مردم است.
  در نتیجه بدنبال یک شریک اجرایی ای داخلی یا خارجی باشید که بتواند برنامه ارکستراسیون مورد نیاز از جمله تجمیع بازیگران ضروری را تسهیل نماید.
  بزرگ فکر کنید، کوچک شروع کرده و سریع رشد کنید.
تحول دیجیتال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *